Scoliosis Betegekért Alapítvány – meghívó kuratóriumi ülésre

SCOLIOSIS BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUM

A Scoliosis Betegekért Alapítvány Alapító okiratának VII. fejezet 7. pontja alapján, a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása érdekében

2014. február 28-án, pénteken, 14:00 órai kezdettel

az alapítvány kuratóriumi ülését összehívom.

Helyszín: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2. (Könyvelőiroda)

Napirendi pontok:

1. Alapító alapító okirat-módosítása

Az Alapító Okirat VII. fejezet 8. pontjában szereplő megfogalmazás nem teljesen szerencsés: “A kuratórium ülései a kuratórium székhelyén kerülnek megtartásra.”

Nyilvánvaló, hogy nem a kuratóriumnak van székhelye, hanem az alapítványnak, ugyanakkor ez a megfogalmazás jogilag ellehetetlenítené pl. a kihelyezett ülések megtartását, ezért az alapító az Alapító Okirat ezen részét módosította:
“A kuratórium ülései az alapítvány székhelyén kerülnek megtartásra, de a kuratórium többségi szavazattal dönthet úgy is, hogy az ülést más helyszínen tartja meg.”

2. Az Alapítvány számviteli politikájának, számlarendjének elfogadása

A számviteli politika a számviteli törvény végrehajtásához szükséges módszerek, eszközök és eljárások összessége, amelyek hatással vannak a szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, befolyásolják a szervezet eredményét.

A számviteli politika az adott szervezetnél a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket, sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek azonban összhatásukban kihatnak az adott szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére.

A számviteli politika célja az, hogy a gazdálkodónál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámolót lehet összeállítani.
Ebből következően a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a szervezet adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretében el kell készíteni

  • a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát
  • b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát
  • c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, valamint
  • d) a pénzkezelési szabályzatot

A számviteli politika összeállítása a vezetés felelőssége, és törvényadta kötelezettsége.

Az Alapítvány számviteli politikáját a Könyvelőiroda ingyenesen összeállította (értéke: 80ezer Ft + áfa), a meghívóhoz mellékletként csatolva

3. Az Alapítvány 2013. évi tevékenységének beszámolója, és a beszámoló megvitatása, elfogadása

a.) Beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

b.) Számviteli beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről.

4. Az Alapítvány 2014. évi tevékenységének tervezete

5. A Kuratórium ügyrendjének elfogadása

6. Egyebek

A kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a kuratórium egyhangú határozattal különösen indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi jogvédelem) eltérhet és zárt ülést rendelhet el. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon az elnök és valamennyi tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, mely a meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és mindegyik tag hozzájárul ahhoz, hogy más kérdésben is döntés szülessen.

Pécs, 2014. február 19.

Borza Endre Elemérné
Kuratórium elnöke


Dobány Elma ismét Pécsett, itthon

Dobány Elma újra itthon, Pécsett

Bő hét hónap után újra otthon, a saját ágyában aludhatott Dobány Elma, aztán a nagymamánál is lehetett egy éjszakát, aztán meg a testvérei érkeztek, aztán meg ő ment a nagynénjéhez, aztán meg… húúúú, de mozgalmas lett hirtelen Elma élete.

2013. szeptember 25-én egész nap Göttingenben, a Klinikán “mászkált”: laborból a vizsgálóba, a diagnosztikáról a gyógytornászhoz, az emeletről az alagsorba, a röntgenből az MR-be, és még ki tudja merre nem járt, amíg megkapta dr. Anna-Kathrin Hell professzor asszonytól az “elbocsátó szép üzenetet”, azaz a zárójelentést, megspékelve rengeteg előírással, jó tanáccsal, a további gyógyuláshoz szükséges menetrenddel.

Hosszú, megpróbáltatásokkal teli út vár még Elmára. Továbbra is szüksége lesz a kitartásra, az önerejére, az önbizalmára, a szülei, a barátai és a kezelőorvosok, ápolók segítő kezére.

Jó volt látni, hogy Elma ismét jár; igaz, néha úgy közlekedik, mint egy tekebábu, amelyik nem tudja, hogy eldőljön, avagy ne dőljön el, csak Elma óriási szívóssággal talpon tartja magát. Ennek megfelelő volt a hozzá intézett kérdések egyike is:

– Elma! Milyen érzés újra itthon, …. állva?

A suta kérdésre a válasz a középső képen látható mosolyt rajzolta Elma arcára… És tudjuk, a nevetés, a vidámság a másik gyógyszer, ami segít a talpra állásban… 🙂

A bal oldali képen megcsodálhatjuk, hogy mennyit egyenesedett a gerinc, a jobb oldali képen pedig azt a “kamaszdurcát”, amit akkor kell mutatni, ha az ember már elfáradt a nagy ajnározásban.

Örülünk, igazán szívből örülünk, hogy Elma végre ismét itthon, Pécsett van. Most újra kell tanulnia járni, gyógytorna, úszás, egyéni gyakorlatok, tanulás fogja a napokat kitölteni, közte némi kontroll, röntgen, MR, és mindazon feladatok végrehajtása, amelyet Göttingenben előírtak számára.

Elmát repülő szállította Németországba, de már autóval (utasként) tért haza édesapjával; szurkolunk a teljes gyógyulásért!


Jó hírek, jobb hírek, meg még jobb hírek Dobány Elmáról…

Ez az év, ez a nyár olyan volt nekem, nekünk, mintha egy mozit néztünk volna valami ködfátyolon keresztül; nem is tudom, hogyan nem vesztettem el az eszemet.

Dobány elma műtét előtt és műtét után

Ezeket a mondatokat ma délután mondta Dobány Elma édesanyja, aki a tanévnyitó miatt (merthogy pedagógus a foglalkozása) kénytelen volt hazajönni, még mielőtt Elma is megérkezne.

– Hatalmas köszönettel tartozom főnökasszonyomnak, az iskolai kollégáimnak, akik minden létező és lehetséges módon segítettek abban, a körülményekhez és lehetőségekhez képest, sokszor azon is túl, hogy minél többet tudjak Elmával törődni, akik elviselték, hogy amikor köztük voltam, akkor is elkalandoztak gondolataim a gyermekünkhöz – mondja Keller Ágnes, Elma édesanyja.

– Ugyancsak hálával telt szívvel gondolok arra a sok ismeretlenre és ismerősre, akik velünk együtt aggódtak, akik érdeklődtek, akik megállítottak a boltban, a buszon, a piacon, és aggódó kérdéseket tettek fel Elmáról, akik anyagiakkal támogatták a családot, az alapítványt. Köszönet a háttérben dolgozóknak, a kis baráti közösségnek, Elma osztálytársainak, az ügyvédünknek, a kinti orvosoknak, barátoknak – mindenkinek! – folytatja a szót Ágnes.

– Természetesen, óriási köszönettel tartozom édesanyámnak és húgomnak, akik mind erkölcsileg, mind anyagilag a legmesszebbmenőkig támogattak bennünket!

– Akkor most jól értelmezzük, hogy vége a rémálomnak, és itt van a happy end?

Read More…


Kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés az emberkének, Dobány Elmának… :)

prof. dr. Anna K. Hell - Göttingen

prof. dr. Anna K. Hell

Igen, igen, és megint igen; lehet már viccelődni is, ki lehet fordítani Neil Armstrong híres mondását is – Dobány Elma űrhajó sebességgel a végleges gyógyulás útján halad.

Az augusztus 08-án végrehajtott 14 órás beavatkozást követően úgy tűnik, talán semmi nem gátolhatja, hogy a sokat szenvedett 15 éves pécsi kislány a végleges gyógyulás útját járja.

A tucatnyi orvosból és szakszemélyzetből álló csapat vezetője, prof. dr. med. Anna K. Hell asszony a műtét másnapján – többek között – arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy a gerinc teljes kiegyenesítésének következményeként Elma fekve mintegy 10 cm-rel hosszabb, mint a beavatkozás előtt, és majd állva is olyan 8 cm körüli magasságnövekedést lehet észlelni.

Természetesen, ez a “hirtelen növekedés” is nagyon jó hír, még ha nem is a legfontosabb, de jól mutatja, hogy a siker mennyire feloldotta azt a hihetetlen feszültséget, amely mind Elmánál, szüleinél, családtagjainál, mind a beavatkozást végzőknél tapasztalható volt.

Az első napokban Elmának rettentően fájt a sebe, ahogyan ő fogalmazott, úgy érezte magát, mint akin átment oda-vissza két tank, meg három traktor. Étvágya sem igen volt, pedig édesanyja különös gonddal főzött számára híres, gyógyító magyar húslevest is, de csak néhány kanál lére futotta az erőből.

De aztán… aztán a kislány hihetetlen akaratereje győzedelmeskedett: felállították a betegágyból, tett jó pár lépést a kórteremben, majd a folyosón, aztán kerekesszékbe ülve még a klinika udvarát is meglátogatta.

Elma nap mint nap szorgalmasan gyakorol, mindent megtesz a gyógyulásáért, fogait összeszorítva küzd meg saját magával – és biztató eredményeket ér el. A műtéttől számított hatodik héten lesz a “nagy kontroll”, majd azt követően tér haza; az már most látszik és tudható: nem külön speciális szállító repülővel fog hazatérni, hanem édesapja autójában, mint az anyósülés utasa… 🙂


© 2014 - 2019. SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress