Scoliosis Betegekért Alapítvány – meghívó kuratóriumi ülésre

SCOLIOSIS BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUM

A Scoliosis Betegekért Alapítvány Alapító okiratának VII. fejezet 7. pontja alapján, a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása érdekében

2014. február 28-án, pénteken, 14:00 órai kezdettel

az alapítvány kuratóriumi ülését összehívom.

Helyszín: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2. (Könyvelőiroda)

Napirendi pontok:

1. Alapító alapító okirat-módosítása

Az Alapító Okirat VII. fejezet 8. pontjában szereplő megfogalmazás nem teljesen szerencsés: “A kuratórium ülései a kuratórium székhelyén kerülnek megtartásra.”

Nyilvánvaló, hogy nem a kuratóriumnak van székhelye, hanem az alapítványnak, ugyanakkor ez a megfogalmazás jogilag ellehetetlenítené pl. a kihelyezett ülések megtartását, ezért az alapító az Alapító Okirat ezen részét módosította:
“A kuratórium ülései az alapítvány székhelyén kerülnek megtartásra, de a kuratórium többségi szavazattal dönthet úgy is, hogy az ülést más helyszínen tartja meg.”

2. Az Alapítvány számviteli politikájának, számlarendjének elfogadása

A számviteli politika a számviteli törvény végrehajtásához szükséges módszerek, eszközök és eljárások összessége, amelyek hatással vannak a szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, befolyásolják a szervezet eredményét.

A számviteli politika az adott szervezetnél a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket, sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek azonban összhatásukban kihatnak az adott szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére.

A számviteli politika célja az, hogy a gazdálkodónál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámolót lehet összeállítani.
Ebből következően a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a szervezet adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretében el kell készíteni

  • a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát
  • b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát
  • c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, valamint
  • d) a pénzkezelési szabályzatot

A számviteli politika összeállítása a vezetés felelőssége, és törvényadta kötelezettsége.

Az Alapítvány számviteli politikáját a Könyvelőiroda ingyenesen összeállította (értéke: 80ezer Ft + áfa), a meghívóhoz mellékletként csatolva

3. Az Alapítvány 2013. évi tevékenységének beszámolója, és a beszámoló megvitatása, elfogadása

a.) Beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

b.) Számviteli beszámoló az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről.

4. Az Alapítvány 2014. évi tevékenységének tervezete

5. A Kuratórium ügyrendjének elfogadása

6. Egyebek

A kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a kuratórium egyhangú határozattal különösen indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi jogvédelem) eltérhet és zárt ülést rendelhet el. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon az elnök és valamennyi tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium csak olyan kérdésben hozhat döntést, mely a meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és mindegyik tag hozzájárul ahhoz, hogy más kérdésben is döntés szülessen.

Pécs, 2014. február 19.

Borza Endre Elemérné
Kuratórium elnöke


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

© 2021 SEGÍTSETEK NEKEM! – Scoliosis Betegekért Alapítvány | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress